Oberoende

Vår oberoende ställning innebär att vi hela tiden kan välja att samarbeta med den partner vi anser vara skickligast för att kvaliteten i utförandet ska bli så högt som möjligt.

Nationellt och internationellt

Vi genomför undersökningar i Sverige och internationellt. Vid studier utomlands samarbetar vi med lokala institut i vårt nätverk.

Erfarenhet

Vi har bred erfarenhet av studier inom en mängd skilda områden såsom kommunikation och reklam, FMCG, energi, B2B, offentlig verksamhet, tjänster, media, telekom/IT, automotive och retail.

Företaget är grundat av Max Schori som varit verksam som moderator och konsult inom kvalitativa marknadsundersökningar sedan slutet av 90-talet.

Värderingar

Vi vill verka i enlighet med sunda affärsprinciper, långsiktigt hållbar utveckling och med hänsyn till individers lika värde.

Vår egen position

Position Research & Consulting AB är ett kvalitativt marknadsundersökningsföretag baserat i den expansiva regionen Copenhagen Southern Sweden.