Hela verktygslådan

Vi har hela den kvalitativa verktygslådan att tillgå när vi tar oss an ett nytt projekt.

Traditionella metoder är t ex gruppdiskussioner och djupintervjuer, och vi använder också digitala metoder, med genomförande av kvalitativa projekt online, och även av etnografiska studier.

Syftet med studien avgör metodvalet, och vi vill aldrig låsa oss vid en specifik metod.

Vid behov av kvantitativa insikter samarbetar vi med företag som är experter inom det området.