Välkommen till Position Research & Consulting!

Nyfikenhet och lyhördhet är grunden för vår verksamhet. Med ett öppet sinne vill vi studera hur människor tänker, resonerar och känner.

Till oss vänder du dig om du vill veta mer om din nuvarande och potentiella målgrupp. Vi använder oss av kvalitativa marknadsundersökningar, där syftet är att gå på djupet.

Allt handlar om du ska bli rätt positionerad för att nå dina mål.

Vi ger insikter till beslutsstöd. De du vill nå känner kanske inte alltid som du tror.

Bered dig på att bli överraskad.

Vilken är Din Position?